Aktualności

Posiedzenie Zarządu Okręgowego z 30 stycznia 2020r.

Porządek posiedzenia ZO PZŁ w Lesznie odbywanego w dniu 30.01.2020r. Otwarcie. Wniosek o przyjęcie w poczet członków PZŁ: – ……………….. Wniosek o rezygnację z członkostwa w PZŁ: – ………………. – ………………. Wniosek o zawieszenie w prawach i obowiązkach członka PZŁ: – ……………… – ……………… –…

Rozporządzenie MRiRW w sprawie zasad bioasekuracji

Z dniem weszło 1 lutego wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w  w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku…

Kursy na uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie informuje, że spotkanie organizacyjne i pierwsze szkolenie (zajęcia teoretyczne) odbędą się w „Domu Łowieckim” w Lesznie ul. Strzelecka 13 w dniach: na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania – 8 marca 2020r. o godz. 9.30. Termin zapisów kandydatów na…

Informacja w sprawie ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Ustawa wprowadza regulacje prawne służące zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz związanej z rozszerzaniem się obszaru występowania ASF konieczności redukcji populacji dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Najistotniejsze zmiany to: – wprowadzenie do Prawa łowieckiego regulacji dotyczącej odstrzału sanitarnego, wykonywanego na…

Komunikat komisji kynologicznej przy ZO PZŁ w Lesznie

Ułożony pies myśliwski jest nieocenionym pomocnikiem myśliwego. Pomaga skutecznie odszukać postrzałka zwierzyny grubej lub drobnej co jest jednym z wymogów etycznego myśliwego. Komisja Kynologiczna przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Lesznie planuje przeprowadzić spotkania w celu praktycznego instruktażu w szkoleniu psów myśliwskich. Szkolenie ma przygotować psy…

Dar wielkopolskich myśliwych

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie dziękuje wszystkich kołom łowieckim oraz myśliwym Okręgu Leszno za zaangażowanie i przekazane środki finansowe, które pozwoliły na zakup ambulansu dla  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.