Aktualności

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1…

Wytyczne i zalecenia dotyczące realizacji zadań związanych z redukcją populacji dzików w ramach zwalczania ASF poprzez polowania i odstrzał sanitarny dzików, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wytyczne i zalecenia dotyczące realizacji zadań związanych z redukcją populacji dzików w ramach zwalczania ASF poprzez polowania i odstrzał sanitarny  dzików, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Mając na uwadze potrzebę prowadzenia działań związanych z ochroną zdrowia publicznego realizowanych w szczególności…

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Proszę o zapoznanie się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020r. traktującym, po zmianach o prawie do przemieszczania się w celu realizacji zadań wynikających z Ustawy Prawo łowieckie http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000057701.pdf Po zmianie: „§ 5. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia…

Stanowisko PZŁ wobec polowań w czasie epidemii COVID-19

Polski Związek Łowiecki stoi na stanowisku, iż w dobie panującej epidemii choroby COVID-19, myśliwi nadal mogą polować indywidualnie i wykonywać odstrzały sanitarne. Co się stanie jak przestaniemy polować? Polski Związek Łowiecki od samego początku jest przekonany, iż podejmując działania mające na celu zapobieganie rozpowszechnianiu się wirusa…

Wytyczne dla kół łowieckich na czas epidemii COVID-19

Wytyczne dla kół łowieckich na czas epidemii COVID-19 Na wypadek braku możliwości wypracowania przez ministerstwo odpowiednich regulacji prawnych dedykowanych wprost problematyce upływu kadencji organów kół łowieckich przedstawiam następujące wytyczne Polskiego Związku Łowieckiego: Każde koło łowieckie już teraz powinno zadbać o wystawienie odstrzałów na cały sezon…

Komunikat w sprawie udostępniania strzelnic

Uprzejmie informujemy, że przystrzeliwanie broni jest istotnym powodem udostępnienia myśliwym strzelnicy. Od tego zależy zarówno skuteczność odstrzału, jak i bezpieczeństwo posługiwania się bronią. Jest także corocznym obowiązkiem każdego myśliwego. Jednocześnie podkreślamy, że na każdym użytkowniku strzelnicy leży odpowiedzialność bioasekuracji wobec koronawirusa, a także zachowanie restrykcji…

Bioasekuracja / Walka z ASF jako istotny powód do opuszczenia domu

Szanowni Myśliwi, prosimy o zapoznanie się z filmem instruktażowym dotyczącym bioasekuracji. Film został nakręcony we współpracy z WKŁ Bóbr Skierniewice, uznanym przez Głównego Lekarza Weterynarii za wzorcowe Koło w kwestiach stosowania bioasekuracji na terenie naszego kraju. LINK: https://www.youtube.com/watch?v=tnKsAS6ODBI&feature=youtu.be Jednocześnie, wydaliśmy oświadczenie w formie krótkiego filmu…

Odstrzał sanitarny istotnym powodem do opuszczania domu

Poniżej informacja dot. odstrzału sanitarnego przekazana przez Zarząd Główny Do czasu zajęcia stanowiska rządu w sprawie możliwości wykonywania polowań i szacowania szkód łowieckich w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 r. , wobec ogromnej ilości pytań jakie do nas spływają informujemy, że odstrzał sanitarny, wspierający…

Koniec kadencji zarządów kół a pandemia koronawirusa

Poniżej informacja Zarządu Głównego PZŁ W związku z utrzymującym się na terenie kraju zagrożeniem życia i zdrowia związanym z pandemią koronawirusa, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zaleca, aby w kołach łowieckich, w których dochodzi do upływu kadencji członków zarządu, osoby te dalej pełniły swoje funkcje w…

Ważny komunikat dla myśliwych

Zgodnie z informacją przekazaną przez ZG PZŁ, ZO informuje, że trwają prace nad specustawą dot. zwalczania COVID-19, zmieniającą niektóre ustawy. W proponowanej formie kadencje organów kół łowieckich (zarządy i komisje rewizyjne) mają ulec wydłużeniu na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jednocześnie wskazuje…