Wykonanie pozyskanych sarn rogaczy

Wykonanie pozyskanych sarn rogaczy
w sezonie 2017/2018 w Okręgu Leszno
w 50 obwodach dzierżawionych oraz analiza trofeów 

Nadleśnictwo Plan odstrzału szt Wykonanie odstrzału Waga parostków Średnia waga
szt %
Krotoszyn 74 71 95,9 24160 340,3
Włoszakowice 76 76 100 25106 330,3
Karczma Borowa 197 187 94,9 59913 320,4
Piaski 359 343 95,5 115788 337,5
Kościan 251 252 100,4 87909 348,8
Góra 469 468 99,8 164090 360,6
Konstantynowo 25 21 84 6763 322,0
Ogółem 1451 1418 97,7 483729 341,13

Wykonanie odstrzału sarn rogaczy w klasach wieku
 w sezonie 2017/2018 w 50 obwodach dzierżawionych
w Okręgu Leszno