PUCHAR PREZESA „GOBARTO DZICZYZNA”

PUCHAR PREZESA „GOBARTO DZICZYZNA”

Regulamin

 Zawodów w Strzelaniach Myśliwskich o Puchar

 Prezesa „Gobarto Dziczyzna”

 

Zawody odbędą się w dniu 13 czerwca 2021r. o godz. 8.00 na strzelnicy myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego im. T. Nabiałczyka w Krzywiniu.

Celem imprezy jest rozpowszechnianie strzelectwa myśliwskiego, integracja myśliwych i sprawdzenie ich umiejętności strzeleckich. Zawody mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą członkowie Polskiego Związku Łowieckiego z ważną legitymacją PZŁ bez względu na posiadaną klasę strzelecką.

 1. Zawody przeprowadzone będą w klasyfikacji indywidualnej (otwartej).
 2. Ilość uczestników zawodów jest ograniczona do 120 zawodników, o udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszenia wraz z jednoczesną opłatą wpisowego w wysokości 200,-zł od każdego uczestnika, na konto ZO PZŁ.

BGŻ O/LESZNO 50 2030 0045 1110 0000 0345 2890.

Wpisowe nie podlega zwrotowi

W przypadku zgłoszenia pełnej ilości uczestników zawodów do 120 osób, lista zostanie zamknięta i umieszczona na stronie internetowej ZO PZŁ Leszno.

 1. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z „Prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ” i obejmować będą myśliwski wielobój strzelecki składający się z trzech konkurencji śrutowych i dwóch kulowych.
 2. Wydawanie nr startowych w sekretariacie zawodów od godz. 7.00

Konkurencje śrutowe:

 • Oś praktyczna – seria 20 rzutków (2 rzutków pojedynczych i 2 dubletów odbywających się kolejno na trzech stanowiskach (bramkach) według kolejności i trajektorii prezentowanej na tablicach przed bramkami. Po zakończeniu serii trzech bramek zawodnicy wracają na środkowe stanowisko gdzie kolejno oddają strzały do pojedynczego dubletu.

Rzutki podawane są po podaniu przez strzelca komendy “daj” w czasie od 0 do 2 sekund. W dublecie zaliczany jest efekt pierwszego strzału. Zabronione jest strzelanie do pierwszego celu dwukrotnie – w takim przypadku cały dublet oznaczany jest jako chybiony.).

 • Krąg myśliwski – jedna seria 20 rzutków (8 rzutków pojedynczych i 6 dubletów),
 • Oś myśliwska – 5 rzutków pojedynczych i 5 dubletów strzelanych na 5 stanowiskach z miejsca, 5 rzutków pojedynczych z podchodu (maszyna pływająca bez możliwości powtórzenia strzału do tego samego rzutka),

 

Konkurencje kulowe:

 • Dzik – jedna seria 10 przebiegów przemiennych – kolejno z prawa na lewo i z lewa na prawo,
 • Rogacz, lis – jedna seria 10 strzałów (5 do tarczy rogacza, 5 do tarczy lisa).

Przy strzelaniu kulami wolno używać nabojów myśliwskich o kalibrach i energii dozwolonych przepisami łowieckimi.

Ocena strzelań:

 • przewiduje za każde trafienie rzutka 5 punktów,
 • przy strzelaniu do makiety rogacza, lisa i dzika liczba punktów wynika z dodawania wartości punktowych trafionych pierścieni.

Każdy zawodnik może uzyskać maksymalnie 500 pkt.

Kolejność zajętych miejsc ustala się wg. liczby uzyskanych punktów.

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników
o zajętym miejscu decyduje kolejno:

– lepszy wynik w strzelaniu śrutem,

– lepszy wynik na kręgu myśliwskim,

– lepszy wynik na osi myśliwskiej,

– lepszy wynik na osi praktycznej,

– lepszy wynik na dziku.

 

W przypadku równych wyników o pierwszym miejscu decyduje dogrywka – baraż
w konkurencji wybranej przez Sędziego Głównego przed rozpoczęciem zawodów.

Nagrody:

Za zajęcie

 • I, II, III miejsca puchary i dyplomy,
 • IV – VI miejsca dyplomy,
 • Nagrody rzeczowe od I miejsca i dalej, w zależności od ilości uczestników,
 • Nagrody fundowane – sztucer za I miejsce ufundowany przez „Gobarto Dziczyzna”.

Puchar dla najlepszego zawodnika klasy powszechnej.

Nagrody, dyplomy i puchary otrzymują kolejno zawodnicy, którzy uczestniczą
w ceremonii  zakończenia zawodów.

Na zakończenie zawodów przewidywane jest losowanie 3 nagród rzeczowych dla uczestników ceremonii zakończenia. Nr startowy zawodnika jest nr losowania.

W trakcie zawodów od godz. 7.00 wydawane będą posiłki dla uczestników zawodów (śniadania, obiady) sponsorowane przez firmę „Gobarto Dziczyzna”

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

 

Zgłoszenia zawodników poprzez formularz zgłoszeniowy