Egzamin na uprawnienia selekcjonerskie

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lesznie informuje, że egzaminy na uprawnienia selekcjonerskie odbędą się w siedzibie ZO PZŁ w Lesznie przy ul. Strzeleckiej 13, 64-100 Leszno:

Część pisemna wg następującego harmonogramu:

31.05.2021

godz. 8 – 9 nazwiska od litery A do J

godz. 9 – 10 nazwiska od litery K do O

godz. 10 – 11 nazwiska od litery P do St

godz. 11 – 12 nazwiska od litery Sz do Z

Część ustna bezpośrednio po egzaminie pisemnym

Osoby na egzamin poprawkowy proszone są o kontakt z sekretariatem ZO PZŁ w Lesznie.

Obowiązkowe maseczki, środki dezynfekcyjne dostępne w siedzibie ZO PZŁ w Lesznie.