Koncepcja reintrodukcji dropia zwyczajnego Otis tarda w Polsce

31 marca w siedzibie Zarządu Głównego odbyło się spotkanie naukowców z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego, podczas którego dyskutowano nad możliwością reintrodukcji dropia zwyczajnego Otis tarda w naszym kraju

W spotkaniu udział wzięli:

  • dr hab. Monika Łukasiewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
  • dr hab. Marcin Gołębiowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
  • dr Olaf Ciebiera, Uniwersytet Zielonogórski.

Koncepcja reintrodukcji tego gatunku w Polsce jest już gotowa. Dyskutowano nad wariantami jej wdrożenia.

Drop zwyczajny wyginął na terytorium Rzeczpospolitej w l.80 ubiegłego wieku (gdzie był obecny od XVII w.) głównie na skutek utraty siedlisk, kłusownictwa oraz presji drapieżników. Ostatni raz przedstawicieli tego gatunku widziano na ziemiach Wielkopolski.

Samce dropia zwyczajnego należą do najcięższych ptaków latających na świecie. Ich waga dochodzi do 16 kg, a rozpiętość skrzydeł 226 cm. Ptaki te budują naziemne gniazda, a w okresie toków wymagają terenu o niskiej roślinności i obszaru bez lasu w promieniu kilku kilometrów. W ciągu roku wyprowadzają jeden lęg. Reintrodukują go Brytyjczycy, wszyscy nasi wschodni sąsiedzi oraz Węgrzy i Niemcy.