Składka członkowska PZŁ na 2021 rok

Zgodnie z uchwałą NRŁ z 318/2020 z 7 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2021 ustalono:

normalna 403 zł

ulgowa 223 zł – przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia
oraz członkom, którzy ukończyli 70 rok życia

ulgowa 133 zł – przysługuje członkom, którzy ukończyli 80 rok życia

Członkowie PZŁ niezrzeszenia w kołach łowieckich uiszczają składkę na konto ZO PZŁ w Lesznie: 50 2030 0045 1110 0000 0345 2890

Członkowie PZŁ zrzeszeni w kołach łowieckich uiszczają składkę za pośrednictwem właściwego koła łowieckiego