Egzamin poprawkowy na uprawnienia podstawowe

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lesznie informuje, że ze względu na stan pandemii na terytorium RP egzamin na uprawnienia podstawowe został przełożony na 20 listopada 2020 r.

ZO zastrzega prawo do zmiany podanego terminu. W związku z powyższym prosimy o śledzenia komunikatów na stronie internetowej.