Ważny komunikat dla myśliwych

Zgodnie z informacją przekazaną przez ZG PZŁ, ZO informuje, że trwają prace nad specustawą dot. zwalczania COVID-19, zmieniającą niektóre ustawy.

W proponowanej formie kadencje organów kół łowieckich (zarządy i komisje rewizyjne) mają ulec wydłużeniu na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Jednocześnie wskazuje się minimalny termin po upływie, którego wybory organów mogą się odbyć.

Poniżej proponowany przez ustawodawcę zapis:

Informacja o przyjęciu ustawy w proponowanym kształcie zostanie przekazana bezzwłocznie po jej uchwaleniu.

W związku z wczorajszymi ograniczeniami wprowadzonym przez Rząd RP przypominam, że zgodnie z paragrafem 107.6 Stautut PZŁ posiedzenia organów KŁ mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji na odległość.

Odpowiadając na liczne pytania dotyczące nowych ograniczeń w przemieszczaniu się informuję, że Polski Związek Łowiecki wystąpił do rządu RP z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawach związanych z walką z ASF i szacowaniem szkód łowickich. Szczegóły w komunikacie:

https://www.pzlow.pl/dzialalnosc-mysliwych-wobec-nowych-ograniczen-w-przemieszczaniu-sie/

Czekamy na wykładnię rządu w tym temacie. Niezwłocznie poinformujemy o decyzji.