Zarząd Okręgowy przechodzi na system pracy w trybie zarządzania kryzysowego

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lesznie informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami ZG PZŁ biuro Zarządu pracować będzie w trybie zarządzania kryzysowego.

Wstrzymuje się wszelkie szkolenia i imprezy. Biuro nie przyjmuje interesantów – wszelkie sprawy należy załatwiać drogą mailowa lub telefonicznie. 

Możliwość spotkania tylko po uzgodnieniu telefonicznym i w uzasadnionych przypadkach.