Chłodnie dla kół łowieckich

Koła łowieckie, w szczególności z rejonów, które ostatnio zostały objęte regionalizacją w związku z ASF, mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu chłodni z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.

Koła łowieckie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim mogą samodzielnie ubiegać się o przyznanie dofinansowania do chłodni z NFOŚiGW.

Nabór wniosków trwa do 20 grudnia br., do godziny 15.30.

Szczegółowe informacje znajdują się pod tym linkiem.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/#c1