Apel!!!

Koleżanki, Koledzy !!

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu w 2016 roku  zakupił z ambulans medyczny dla szpitala dziecięcego im. Krysiewicza w Poznaniu.  Ambulans z logo Polskiego Związku Łowieckiego  i informacją że to jest „Dar poznańskich myśliwych”- codziennie  w Poznaniu na sygnale niesie pomoc małym pacjentom. Został on bardzo pozytywnie przyjęty  przez pacjentów i mieszkańców jako stały element poznańskich ulic.

Samochód przekazany w 2016 r

Potrzeby służby zdrowia nadal są duże, dlatego ZO PZŁ w Poznaniu postanowił zakupić drugi ambulans , który służyć będzie do transportu  krwi i organów do transplantacji oraz osób na badania w różnych placówkach Poznania.

Myśliwi są świadomi problemów związanych z ochroną środowiska a zwłaszcza powietrza w dużych miastach, dlatego pomysł zakupu samochodu z napędem elektrycznym. Oprócz tego że ten pojazd chroni środowisko to koszty jego eksploatacji są bardzo niskie. Taki samochód byłby pierwszym pojazdem w Polsce wykorzystanym dla celów ratownictwa medycznego. Koszt zakupu samochodu elektrycznego maki Volkswagen UP to około 100 tys. złotych. Jak łatwo wyliczyć jest to w przeliczeniu na jednego myśliwego naszego okręgu koszt ok. 20 zł. Kwota taka nie nadszarpnie naszego budżetu a może pomóc w ratowaniu wielu ludzi.

Taki ambulans chcemy kupić. Byłby elektryczny i oklejony podobnie jak poprzedni.

Jesteśmy częścią społeczeństwa i widzimy problemy jakie się pojawiają wokół nas, dlatego nie możemy stać bezczynnie obok. Nie bez znaczenia jest także sposób postrzegania myśliwych w społeczeństwie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Koleżanek i Kolegów aby na najbliższych zebraniach kół rozważyć możliwość wsparcia tej inicjatywy.

Pieniądze prosimy przekazywać do końca września 2019 roku na konto bankowe Zarządu Okręgowego PZŁ w Lesznie nr 50 2030 0045 1110 0000 0345 2890 z adnotacją „Ambulans”.