Aktualności

Koła mogą zwoływać Walne Zgromadzenia

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas restrykcjami (Rozporządzenie rady ministrów z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. 2020.1066), a dokładnie zgodnie z §16 ust. 9, do odwołania zakazuje się organizowania imprez, spotkań…

Tarcza 4.0

Jak dowiadujemy się z ustawy, głównym celem przyjętych regulacji jest obrona polskich przedsiębiorców, miejsc pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19. Polski Związek Łowiecki jak i koła łowieckie uzyskał osobowość prawną na mocy ustawy Prawo łowieckie. Zarówno PZŁ jak i koła łowieckie zatrudniają pracowników przez…

Kończące się ubezpieczenie OC Kół Łowieckich

Od dnia 01.10.2020r. rozpoczyna się program ubezpieczeniowy obejmujący ochroną odpowiedzialność cywilną Kół Łowieckich z tytułu prowadzenia działalności statutowo-gospodarczej, posiadania i użytkowania mienia, organizacji  polowań, szkoleń i innych działań związanych z gospodarką łowiecką. Do dyspozycji Kół Łowieckich zostało przygotowanych 6-wariantów sum gwarancyjnych, które Koła Łowieckie w…

Zawody Okręgowe PZŁ Leszno

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lesznie informuje, że w dniu 4 lipca 2020r. o godz. 8.00 na Strzelnicy im. T. Nabiałczyka w Krzywiniu zostaną przeprowadzone Mistrzostwa Kół Łowieckich Okręgu Leszno w strzelaniach myśliwskich (pełen wielobój), na których będzie prowadzona klasyfikacja zespołowa i indywidualna w klasie „M”…

Komunikat w sprawie obowiązku przystrzeliwania broni

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2005 r. w  § 8. stanowi, że myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany do przestrzegania następujących zasad: 1)  używania broni myśliwskiej sprawnej technicznie; 2) przystrzeliwania…

Kurs dla nowo wstępujących i selekcjonerów

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie informuje o wznowieniu kursów dla nowo wstępujących i selekcjonerów. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału poprzez wysłanie maila z danymi (imię, nazwisko, nr telefonu) na adres: zo.leszno@pzlow.pl Wszystkie szczegóły i niezbędne informacje zostaną przesłane pocztą elektroniczną.