Aktualności

Kto wprowadza elektroniczną książkę polowań w kole?

W związku z pojawiającymi się pytaniami zadawanymi przez członków kół łowieckich odnoście tego, jaki organ jest właściwy do wprowadzenia w kole książki elektronicznej, przedstawiamy poniżej analizę przedstawionego zagadnienia. Zgodnie z § 47 pkt. 1) Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały XXIV Krajowego Zjazdu…

Oddajemy osocze by ratować chorych na COVID-19

Łowczy Krajowy, Paweł Lisiak, zainicjował akcję oddawania osocza. 23 kwietnia jako pierwszy ozdrowieniec w woj. wielopolskim przekazał swoje osocze do walki z chorobą COVID-19. Naturalnym było podjęcie przeze mnie tej decyzji. Jeżeli komuś może pomóc to, że byłem chory, i że mój organizm wytworzył przeciwciała,…

System KŁ i PZŁ EKEP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Widząc Wasze coraz większe zainteresowanie systemem KŁ i PZŁ EKEP, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego przygotował film instruktażowy – tutorial, który pokazuje krok po kroku, w jaki sposób korzystać z funkcji programu. W czasach epidemii COVID-19 to idealne narzędzie ułatwiające prowadzenie…

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZYNA ŁOWNA

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZYNA ŁOWNA Krajowe rozporządzenia wykonawcze: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U. 2015 poz. 1703). Rozporządzenie określa: wymagania weterynaryjne, jakie powinny…

Przystrzelanie broni

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lesznie informuje, że w związku ze spoczywającym na myśliwych obowiązkiem corocznego przystrzeliwania broni, strzelnica Polskiego Związku Łowieckiego  w Krzywiniu dostępna jest dla członków PZŁ wyłącznie w celu spełnienia ustawowego obowiązku. Jednocześnie podkreślamy, że na każdym użytkowniku strzelnicy spoczywa konieczność respektowania zasad…