Działalność Komisji Kynologicznej

DZIAŁALNOŚĆ  KOMISJI  KYNOLOGICZNEJ 

przy ORŁ PZŁ w LESZNIE

latach 2007-2016

Organizowane konkursy pracy psów ras myśliwskich

 

Próby pracy wyżłów, miejscowości: Racot, Górzno, liczba startujących psów i uzyskane dyplomy wg tabeli
Próby pracy wyżłów, miejscowości: Racot, Górzno, liczba startujących psów i uzyskane dyplomy wg tabeli
rok ilość startujących psów ilość uzyskanych dyplomów ilość uzyskanych dyplomów ilość uzyskanych dyplomów
I st. II st. III st.
2007 19 6 6 3
2008 16 6 5 1
2009 8 3 1 1
2010 8 1 0 5
2011 12 4 0 4
2012 12 6 0 5
2013 28 6 3 6
2014 10 0 4 2
2015 9 3 2 0
2016 23 4 1 3