O nas

Teren działania

Okręg leszczyński położony jest w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Swoim zasięgiem obejmuje powiaty Leszno, Kościan, Gostyń,  i Rawicz oraz powiat Góra Śląska należący  do województwa dolnośląskiego. Lesistość terenu jest niewielka w wynosi 20,4%. Największymi skupiskami leśnymi są kompleksy nadleśnictw Włoszakowice, Piaski i Góra Śląska. Pozostałe lasy zarządzane są przez Nadleśnictwa Karczma Borowa i Kościan. W granicach okręgu znajdują się dwa parki krajobrazowe: Przemęcki Park Krajobrazowy, utworzony w 1991r. na pow. 21.450 ha, oraz Agroekologiczny Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, który powstał w 1992r. na pow. 17.200 ha.  Krajobraz leszczyński urozmaicają rzeki leżące w dorzeczu Warty i Baryczy oraz liczne jeziora, z których największe to wody Pojezierza Boszkowskiego oraz jeziora leżące w okolicach Osieczna. Ogółem wody stojące stanowią 0,94% powierzchni okręgu. Obecnie obszar okręgu obejmuje powierzchnię 343 291 ha, w tym 69 895 ha lasów, podzielony jest na 66 obwodów łowieckich, z których 39 dzierżawią koła miejscowe, 11 koła zamiejscowe, a 16 obwodów tworzą ośrodki hodowli zwierzyny. OHZ posiadają łącznie 81 982 ha, w tym 18 668 ha lasów.

Krótki rys historyczny łowiectwa leszczyńskiego

Ziemia leszczyńska zawsze słynęła z wysokich stanów zwierzyny. W łowiskach przeważał zając oraz sarna. Najstarsze sprawozdania z polowań sięgają czasów zaboru pruskiego i dotyczą lat 1902 – 1912. Szczególnie znane i bogate w zwierzynę drobną były majątki w okolicach Gostynia i Kościana (dobra duninowskie, dobra A. Grabskiego, majątki rodziny Chłapowskich). Z w miarę dobrych stanów zwierzyny grubej znane było łowisko Sułkowskich z Rydzyny. Do bardzo dobrych łowisk, które należało do Alfreda Chłapowskiego, zaliczyć należy Bonikowo w pow. kościańskim. Na polowaniu w grudniu 1904r. pozyskano tam 1626 zajęcy, a królem polowania została hr. Edwardowa Mycielska  z wynikiem: 221 zajęcy, 27 bażantów i 2 saren. 4 grudnia 1909r., w dwóch kotłach i dwóch pędzeniach, 12 myśliwych strzeliło: 1567 zajęcy, 4 króliki, 106 bażantów i 1 sarnę.

12 grudnia 1911r. w 12 strzelb pozyskano: 1861 zajęcy i 276 bażantów. W łowiskach księcia Antoniego Sułkowskiego w Rydzynie, 19 października 1907r., na polowaniu na jelenie strzelono 3 dziesiątaki, 1 ósmaka, 3 szpicaki, 9 łań, 1 kozła, i 1 lisa. Natomiast na dwudniowym polowaniu na zwierzynę drobną, 21 i 22 października 1907r., pozyskano 180 zajęcy, 154 króliki, 7 bażantów, 4 kuropatwy, 1 cietrzewia, 2 lisy, i 10 słonek. Podane przykłady charakteryzują zasobność leszczyńskich łowisk. Widać z rozkładów, jak niewiele było lisów, które strażnicy łowieccy tępili wszelkimi sposobami.

Wielu znanych myśliwych mieszkających na tych terenach współuczestniczyło w tworzeniu pierwszych organizacji łowieckich w Wielkopolsce: w okresie zaboru pruskiego Towarzystwa Łowczego, a w okresie międzywojennym m.in. Wielkopolskiego Związku Myśliwych, którego prezesem był Konstanty Chłapowski. W 1937 roku WZM powołał łowczych i podłowczych powiatowych, którymi zostali: w pow. Gostyń – Jan Kurnatowski, w pow. Kościan – Edward Brzeski, w pow. Krotoszyn – Olgierd Czartoryski, w pow. Leszno – Stanisław Kamocki, podłowczym był Wiesław Szczerbiński, w pow. Rawicz – Jan Plater i w pow. Wolsztyn – Stefan Michałowski.

Po II wojnie światowej rozpoczęły aktywną działalność powiatowe rady łowieckie, organizując łowiectwo na swoim terenie. Powoli, ale systematycznie powstawać zaczęły pierwsze koła łowieckie. Spośród obecnych kół leszczyńskich najstarszymi są: KŁ nr 25 „Bór” w Górze zarejestrowane w 1947r., KŁ nr 12 „Lis” w Bojanowie i K.Ł. nr 17 „Dzik” w Wąsoszu utworzone w 1948r. oraz powstałe w 1949 r. KŁ nr 9 „Knieja” w Śmiglu, KŁ nr 10 „Ryś” w Kościanie, KŁ nr 11 „Knieja” w Kościanie i KŁ nr 18 „Diana” w Poniecu.

W latach 1963 – 1973 łowczymi powiatowymi byli: w pow. Gostyń – Stefan Lisiak i Feliks Binek, w pow. Kościan – Lech Matysiak i Tadeusz Nabiałczyk, w pow. Krotoszyn – F. Kaźmierczak i B. Gradowski, w pow. Leszno – Lech Skrzetuski, Jan Księżek, Leon Kapsa i Henryk Łowigus, w pow. Rawicz – Teodor Rybarski, w pow. Wolsztyn – A. Walorczyk i Leon Marciniak.

Z działalności WRŁ i ORŁ w Lesznie

Po podziale administracyjnym kraju w 1975 r. powstało województwo leszczyńskie. Od 1 grudnia 1975 r. ZG PZŁ powołał pełnomocnika ds. organizacji struktur PZŁ w nowo powstałym województwie, kol. Stanisława Grylewicza. Zasięg terytorialny województwa spowodował, że w strukturze organizacyjnej PZŁ w Lesznie znalazło się 30 kół miejscowych i 10 kół zamiejscowych z byłych powiatów Leszno, Kościan, Wschowa, Rawicz, Gostyń, Góra i częściowo Krotoszyn, zrzeszających 816 myśliwych zamieszkujących woj. leszczyńskie. Po likwidacji małych województw i powstaniu w 1999r. okręgów PZŁ zasięg działania okręgu leszczyńskiego uległ znacznemu zmniejszeniu. Do okręgu w Poznaniu odeszły koła z pow. wolsztyńskiego, do okręgu w Zielonej Górze koła z pow. wschowskiego, a do okręgu kaliskiego część kół z pow. krotoszyńskiego. Obecnie w okręgu leszczyńskim działa 30 kół miejscowych i 10 kół zamiejscowych.

Aktywność myśliwych leszczyńskich widoczna jest na różnych polach działalności organizacyjnej. 12 kół posiada swoje sztandary, które wykorzystywane są na wielu lokalnych, okręgowych i wojewódzkich uroczystościach, np. z okazji jubileuszu 95-lecia PZŁ, jaki obchodzono w 2013r. W ramach propagowania tradycji i kultury łowieckiej zorganizowano w 1977 roku „Dożynkową Wystawę Łowiecką”. Ponadto z okazji wojewódzkich zjazdów delegatów PZŁ przygotowano 3 wystawy przyrodniczo-łowieckie. W 1997 i 1999r. w Rydzynie z inicjatywy Polskiego Klubu Safari wystawiono trofea zwierząt egzotycznych. Wiele kół łowieckich z okazji własnych jubileuszy organizuje różnego rodzaju wystawy, konkursy plastyczne i spotkania dydaktyczne z młodzieżą szkolną. Działalność ta cieszy się dużym uznaniem i jest znakomitą formą propagowania łowiectwa wśród społeczeństwa ziemi leszczyńskiej. W 1994r. ZW PZŁ zorganizował trzystopniowe kursy sygnalistyki myśliwskiej, na których przeszkolono około 100 myśliwych. Od tego czasu każde koło w regionie posiada co najmniej jednego członka grającego sygnały. Powstały dwa 7- osobowe zespoły sygnalistów: młodzieżowy i seniorów. Brały one udział w krajowych i międzynarodowych konkursach, zajmując czołowe lokaty:

  • XI Międzynarodowy Konkurs Sygnalistów Myśliwskich, Tuchola 1995r. – zespół zdobył I miejsce w kl. „B”,
  • Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”, Tuchola 1996r. – zespół zajął I miejsce w kl. „B”, a indywidulanie Agnieszka Wytykowska zdobyła I miejsce w kl. „B”,
  • Krajowy Przegląd Sygnalistów Myśliwskich, Przechlewo 1997r. – zespół zajął I miejsce w kl. „G”, a indywidualnie Tomasz Stachowiak zdobył I miejsce w kl. „B”,
  • Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów „O Róg Wojskiego”, Poznań 1997r. – zespół zajął I miejsce w kl. „C”.

Obecnie tradycje leszczyńskiej sygnalistyki kontynuuje z powodzeniem zespół „Darz Bór” przy ORŁ w Lesznie.

Lata 1976-1981

Obradujący w dniu 06.05.1976r. I Wojewódzki Zjazd Delegatów dokonał wyboru władz wojewódzkich PZŁ w składzie:

prezes         – Stanisław Radosz

wiceprezes  – Bronisław Szczygieł

(od 1980r. Feliks Binek)

sekretarz     – Feliks Binek

(od 1980r. Tadeusz Nabiałczyk)

Zarząd Wojewódzki PZŁ

łowczy                 – Stanisław Grylewicz

z-ca łowczego       – Marian Klemenski

– Franciszek Przykucki

sekretarz              – Benedykt Żyto

skarbnik               – Bronisław Prałat

Lata 1981-1986

Prezydium WRŁ

prezes                  – Feliks Binek

wiceprezes           – Tadeusz Nabiałczyk

(od 14.07.1981r. Marian Wasielewski)

sekretarz              – Marian Wasielewski

(od 1981 Wojciech Psarski)

Zarząd Wojewódzki PZŁ

łowczy                  – Stanisław Grylewicz

z-ca łowczego       – Benedykt Żyto

(od 1984 Stanisław Maćkowiak)

– Marian Klemenski

sekretarz              – Sylwester Mańczak

skarbnik               – Zenon Lewicki

Lata 1986-1990

Prezydium WRŁ

prezes                  – Feliks Binek

wiceprezes           – Marian Wasielewski

sekretarz              – Wojciech Psarski

Zarząd Wojewódzki PZŁ

przewodniczący

łowczy wojewódzki       – Stanisław Grylewicz

z-ca łowczego                – Marian Klemenski

z-ca łowczego                – Sylwester Mańczak

sekretarz                        – Benedykt Żyto

skarbnik                        – Marian Piękosz

Lata 1990-1995

Prezydium WRŁ

prezesa       – Andrzej Kuczkowski

z-ca prezesa – Wojciech Psarski

sekretarz     – Tadeusz Haremski

Zarząd Wojewódzki PZŁ

przewodniczący

łowczy wojewódzki       – Stanisław Grylewicz

z-ca przewodniczącego  – Adam Plewa

z-ca przewodniczącego   – Andrzej Malatyński

sekretarz                        – Benedykt Żyto

Lata 1995-2000

Prezydium WRŁ

prezes         – Andrzej Kuczkowski

wiceprezes  – Wojciech Psarski

sekretarz     – Tadeusz Haremski

Zarząd Wojewódzki PZŁ

przewodniczący

łowczy wojewódzki       – Stanisław Grylewicz

z-ca przewodniczącego  – Marian Klemenski

z-ca przewodniczącego  – Andrzej Malatyński

sekretarz                        – Benedykt Żyto

skarbnik                        – Ryszard Golon

(0d 1997r. Józef Ossowski)

Lata 2000-2005

Prezydium ORŁ

prezes         – Andrzej Kuczkowski

z-ca prezesa – Franciszek Ratajczyk

sekretarz     – Tadeusz Haremski

Zarząd Okręgowy

przewodniczący

łowczy okręgowy – Stanisław Grylewicz

członkowie           – Marian Klemenski

(od 2001r. Wiesław Buliński)

– Benedykt Żyto

Lata 2005-2010

Prezydium ORŁ

prezes                  – Andrzej Kuczkowski

z-ca prezesa          – Franciszek Ratajczyk

sekretarz              – Benedykt Żyto

Zarząd Okręgowy

przewodniczący

łowczy okręgowy – Stanisław Grylewicz

członkowie           – Wiesław Buliński

– Tadeusz Haremski

(od 2009r. Grzegorz Brzeskot)

– Józef Ossowski

Lata 2010-2015

Prezydium ORŁ

prezes                  – Jerzy Maćkowski

z-ca prezesa          – Aleksander Świgoń

sekretarz              – Benedykt Żyto

Zarząd Okręgowy

przewodniczący

łowczy okręgowy – Stanisław Grylewicz

członkowie           – Grzegorz Brzeskot

– Wiesław Buliński

– Józef Ossowski

POZYSKANIE I STAN ZWIERZYNY W OBWODACH PZŁ OKRĘGU LESZCZYŃSKIEGO W LATACH 1976-2017