Konkurs pracy tropowców

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lesznie oraz Klub Gończego Polskiego przyjmuje zgłoszenia
na jesienną ocenę pracy tropowców, która odbędzie się  1.09.2018r. w Gajówce Janiszewo (Janiszewo 34, 64-125 Janiszewo)
Rozpoczęcie o  godz 8.00

 

Wpisowe :
100 zł – osoby zrzeszone w PZŁ oraz drugi i kolejny pies tego samego właściciela
120 zł – osoby niezrzeszone w Polskim Związku Łowieckim

 

Za zapisanie się na konkurs, uważa się:

 1. wpłatę wpisowego na konto
  02 1750 0012 0000 0000 2700 8747 z podaniem imienia z przydomkiem psa oraz nazwy konkursu.
 2. przesłanie zgłoszenia psa na konkurs, kopii rodowodu oraz potwierdzenia wpłaty elektronicznie (email) klub@klubgonczypolski.pl
 3. Osoby niebędące członkami PZŁ przesyłają oświadczenie uczestnika imprezy kynologicznej elektronicznie (email) klub@klubgonczypolski.pl
 4. Każdy uczestnik konkursu powinien posiadać aktualne zaświadczenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Członek PZŁ powinien posiadać aktualną legitymację członkowską (opłaconą składkę).

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i przydomek psa
 • numer rejestracji oddziałowej
 • numer rodowodu
 • tatuaż / chip
 • data urodzenia
 • dane właściciela : imię, nazwisko, adres, przynależność do PZŁ
 • dane hodowcy : imię, nazwisko
 • dane przewodnika psa : imię, nazwisko
 • numery aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie oraz nosówce

Oświadczenie dla osób nie zrzeszonych w PZŁ
Ja (imię i nazwisko, adres) ………………
niżej podpisany poświadczam własnoręcznym podpisem, iż jestem świadomy, że biorę udział w ocenie pracy tropowców zorganizowanej przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie w dniu  ………………………………………….. roku na własną odpowiedzialność.

 

Data i podpis

 

Zgłoszenia należy kierować na adres email Klubu Gończego Polskiego: klub@klubgonczypolski.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt z wiceprzewodniczącymi KGP w Opolu:
 Garbacz Aleksandra 600 876 063, Wesołowski Piotr 663 598 095

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń