Spalony dom kol. Macieja Stróżyńskiego

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Koledze Maciejowi Stróżyńskiemu, Łowczemu Koła Łowieckiego Nr 85, “Ryś” w Poznaniu , spłoną dom wraz z całym dobytkiem.

Zwracamy się z prośbą o koleżeńską, myśliwską, solidarną pomoc,  polegająca na wsparciu zbiórki prowadzonej przez rodzinę i przyjaciół kolegi Macieja.

Zbiórka prowadzona jest przez stronę https://pomagam.pl/spalony-dom .
Pokażmy wszystkim jakie serca mają Myśliwi!
Darz bór
Mikołaj Jakubowski
Łowczy Okręgowy Poznań