Szkolenie on-line Stop ASF 25 lutego 2021 r.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lesznie zaprasza na szkolenie dotyczące zasad bioasekuracji myśliwych podczas i po pobycie w łowisku oraz w punkcie przetrzymywania tusz.

Osoby (myśliwi) uczestniczący w szkoleniach zdobędą wiedzę na temat zasad zabezpieczenia biologicznego, mającego na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa ASF podczas polowań i odstrzału dzików, zasad wymagań w zakresie możliwości zagospodarowania dzików pochodzących z obszarów ochronnego, objętego ograniczeniami i zagrożenia i ryczałtów za pozyskanie dzików.

Szkolenie jest finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, działającego przy Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Prelegent to dr lek. wet. Krzysztof Jażdżewski jest byłym Zastępcą i byłym Głównym Lekarzem Weterynarii, obecnie specjalistą w GIW. Jest jednym z najlepszych ekspertów w dziedzinie bioasekuracji w Polsce.

Link aktywacyjny poniżej

KONFERENCJA_ASF_2011