Egzamin na uprawnienia selekcjonerskie i poprawkowy na uprawnia podstawowe

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lesznie informuje, że egzamin na uprawnienia selekcjonerskie odbędzie się w dniach 18 – 22 stycznia 2021r.

Część pisemna 18 – 20 stycznia z podziałem na grupy. Szczegóły dot. podziału zostaną przesłane drogą mailową.

Cześć ustna 21 – 22 stycznia z podziałem na grupy. Szczegóły dot. podziału zostaną przesłane drogą mailową.

 

Egzamin poprawkowy na uprawnienia podstawowe odbędzie się 22 stycznia 2021r.

Szczegóły dot. egzaminu zostaną przesłane drogą mailową.