Przełożone VI Myśliwskie Zawody Strzeleckie o tytuł Lisiarza Roku 2020

ZO PZŁ w Lesznie oraz Rawicki Klub Sportowy “BOCK” w Rawiczu informują, że VI Myśliwskie Zawody Strzeleckie o tytuł Lisiarza Roku 2020, ze względu na sytuację epidemiczną na terenie RP zostają bezterminowo przełożone.

Przełożenie imprezy czyni zadość zaleceniom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu.