Egzamin poprawkowy na uprawnienia podstawowe

ZO PZŁ w Lesznie informuje, że termin egzaminu poprawkowego na uprawnienia podstawowe został ustalony na 30 października 2020r.

Zapraszamy od godziny 8.00.

Po zaliczonym egzaminie ustnym przejazd na teren strzelnicy myśliwskiej w Krzywiniu w celu zaliczenia egzaminu praktycznego.

Opłata za egzamin poprawkowy 100 zł, płatna na konto ZO PZŁ w Lesznie.