TAK! Dla rodziny w łowisku

My, RODZICE-MYŚLIWI, zwracamy się z apelem do Parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej o umożliwienie naszym dzieciom uczestnictwa w polowaniach w charakterze obserwatora. Swój apel uzasadniamy następującymi argumentami:

 • Chcemy urzeczywistnienia konstytucyjnego prawa
  do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (Art. 48 Konstytucji RP).
 • Chcemy dać naszym dzieciom prawo do poznania
  wartości jakimi kierujemy się w życiu i jakie były przekazywane od pokoleń w
  naszych rodzinach.
 • Chcemy, żeby prawo nie zabraniało swobodnego uczestnictwa
  dzieci w naszym życiu.
 • Chcemy dać naszym dzieciom prawo do poznawania
  naszego świata ich oczami.
 • Chcemy mieć prawo do kształtowania naszych
  dzieci na świadomych ludzi i obywateli.
 • Chcemy mieć prawo do nauczania naszych dzieci co
  znaczy ochrona przyrody, gospodarowanie populacjami zwierząt, troska o
  ekosystem i wynikający z tego szacunek do życia.
 • Chcemy dać naszym dzieciom możliwość poznawania
  w sposób empiryczny praw rządzących naturą.

Polskie prawo nie może dyskryminować nas, rodziców, będących członkami Polskiego Związku Łowieckiego ze względu na uprawianą pasję. Nie ma na to naszej zgody!

https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/parlamentarzysci_rzeczypospolitej_polskiej_tak_dla_rodziny_w_lowisku/