Protokół posiedzenia ZO PZŁ w Lesznie odbywanego w dniu 31.08.2020r.

Protokół

posiedzenia ZO PZŁ w Lesznie odbywanego
w dniu 31.08.2020r.

 

 

 1. Otwarcie: w posiedzeniu uczestniczyli:

Piotr Napierała               ………………

Wojciech Budziński       ………………

Artur Poświatowski       ………………

Norbert Breska              ………………

Rafał Jarus                    ………………

 1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ZO PZŁ w Lesznie.
 2. Wniosek o przyjęcie na staż kandydacki:

– …………

Staż odbywany będzie na OHZ Grodzisko obw. Nr 438.

Uchwała:

 1. Informacja o organizacji: Regionalnej oceny pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras – 19.09.2020r. na terenie obwodu łowieckiego nr 429 KŁ Nr 18 Diana w Poniecu.
 2. Kara za nieprawidłowy odstrzał Kol. …………. (nagana):
 3. Utrzymanie systemu dla kół łowieckich – 233,70 zł od koła zgodnie z uchwałą NRŁ 202/2018
 4. Ustalenie terminów egzaminów na uprawnienia podstawowe: 24, 25, 26 września 2020r.
 5. Egzamin uzupełniający na broń kulową Kol. ……….
 6. Okręgowy Zjazd Delegatów okręgu Leszno 2020.
 7. Wniosek ZO PZŁ w Poznaniu o przeprowadzenie kontroli działalności KŁ nr 104 Ptaszkowo
 8. W związku z trwającym sezonem polowań na jelenie byki oraz daniele byki powołanie komisji ds. oceny prawidłowości odstrzału jeleni, danieli, przez myśliwych komercyjnych:

 

 1. Wolne głosy i wnioski:
 2. Zakończenie.