Protokół posiedzenia ZO PZŁ w Lesznie odbywanego w dniu 07.05.2020r.

Protokół posiedzenia ZO PZŁ w Lesznie odbywanego w dniu 07.05.2020r.

 

 

  1. Otwarcie
  2. Uchwały o skreśleniu z listy członków PZŁ:

…………………………………………………………..

Wszyscy nieopłacenie składki do PZŁ.

  1. Odwołania od decyzji komisji ds. oceny prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków:

……………………………………………………………

Powołanie komisji odwoławczej.

  1. Informacja o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko ……………………………………..
  2. Wniosek o odznaczenie Medalem św. Huberta dla Członka ZO PZŁ w Lesznie Norberta Breski.
  3. Informacja ZG PZŁ dot. możliwości korzystania ze strzelnic.
  4. Informacja ZG PZŁ na temat Tarczy III.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie.