Protokół posiedzenia ZO PZŁ w Lesznie odbywanego w dniu 17.04.2020r.

Protokół

posiedzenia ZO PZŁ w Lesznie odbywanego
w dniu 17.04.2020r.

 

  1. Kary porządkowe za nieprawidłowy odstrzał saren rogaczy.
  2. Przygotowanie infrastruktury pod chłodnię na terenie OHZ Grodziska. Chłodnia dostarczona przez powiatowego lek. wet. w Lesznie.
  3. Sprzedaż odstrzału komercyjnego – obwód 438 OHZ Grodzisko. Umowa na sprzedaż pakietu.
  4. Zakup maseczek ochronnych na potrzeby szpitali na terenie okręgu Leszno.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie.