Kto wprowadza elektroniczną książkę polowań w kole?

W związku z pojawiającymi się pytaniami zadawanymi przez członków kół łowieckich odnoście tego, jaki organ jest właściwy do wprowadzenia w kole książki elektronicznej, przedstawiamy poniżej analizę przedstawionego zagadnienia.

Zgodnie z § 47 pkt. 1) Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku, zarząd koła jest organem koła władnym do bieżącego kierowania sprawami związanymi z prowadzeniem gospodarki łowieckiej oraz działalności organizacyjnej koła.

Mając to na względzie nie można mieć wątpliwości co do tego, iż to zarząd koła podejmuje decyzję o wprowadzeniu do użytku danej książki polowań. Obowiązek prowadzenia książki polowań przez dzierżawce obwodu wynika z ustawy, natomiast sam wybór książki należy do kompetencji zarządu koła. Jest to czynność prawna związana z prowadzeniem gospodarki łowieckiej oraz działalności organizacyjnej koła.

Przypominamy, że korzystanie z elektronicznych książek polowań to szereg korzyści zarówno dla pojedynczego myśliwego, jak i koła łowieckiego. Ich wykorzystywanie to oszczędność czasu (nawet o 80 proc. w przypadku raportowania), pieniędzy (odpadają koszty związane z dojazdem do tradycyjnej – papierowej książki polowań) i zdrowia (nie ma konieczności kontaktu bezpośredniego, co w ramach aktualnej sytuacji epidemiologicznej jest bezcenne).

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z systemu KŁ i PZŁ EKEP. Jest to obecnie opcja bezpłatna w ramach udostępniania i wypróbowania przez indywidualnych myśliwych jak i koła łowieckie. Poniżej publikujemy link do filmów instruktażowych wyjaśniających, jak system KŁ i PZŁ EKEP użytkować.