Posiedzenie Zarządu Okręgowego z 6 marca 2020r.

Protokół z posiedzenia ZO PZŁ w Lesznie odbywanego w dniu 06.03.2020r.

  1. Dofinansowanie dla myśliwych z Okręgu Leszno, do rzutków na Strzelnicy PZŁ w Krzywiniu.
  2. Uprawnienia prowadzącego strzelania myśliwskie.
  3. Ubezpieczenie grupowe członków Zarządu Okręgowego PZŁ w Lesznie.
  4. Zmiana uchwały dot. prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli byków.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie.