Posiedzenie Zarządu Okręgowego z 27 lutego 2020r.

Protokół

z posiedzenia ZO PZŁ w Lesznie odbywanego
w dniu 27.02.2020r.

 

  1. Otwarcie
  2. Wniosek o rezygnację z członkostwa w PZŁ:

– …………………

– …………………

  1. Informacja dot. inwentaryzacji i RPŁ sezon 2020/2021.
  2. Wniosek o informację dot. obwodu nr 438 OHZ Grodzisko.
  3. Wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji o opinię i informację o sytuacji, która rzekomo miała miejsce podczas polowania w dniu 21.12.2019r. w KŁ nr 4 Gwizd Leszno.
  4. Wniosek Zarządu Klubu Sokolników PZŁ Gniazdo Sokolników o przeprowadzenie w dniu 29.03.2020r. egzaminu na uprawnienia sokolnicze.
  5. Wycena jeleni i danieli byków pozyskanych w sezonie 2019/2020r.
  6. Informacja o Zarządzeniu nr 4/2020.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie.