Posiedzenie Zarządu Okręgowego z 30 stycznia 2020r.

Porządek

posiedzenia ZO PZŁ w Lesznie odbywanego
w dniu 30.01.2020r.

 1. Otwarcie.

 2. Wniosek o przyjęcie w poczet członków PZŁ:

  – ………………..

 3. Wniosek o rezygnację z członkostwa w PZŁ:

  – ……………….

  – ……………….

 4. Wniosek o zawieszenie w prawach i obowiązkach członka PZŁ:

  – ………………

  – ………………

  – ……………..

  – …………….

 5. Odwołanie od oceny komisji prawidłowości odstrzału saren rogaczy

  – ………………

 6. Zmiana nazwy i siedziby Koła Łowieckiego nr 27 Bażant w Kobylinie. Wpisanie KŁ do rejestru.

 7. Wniosek Starostwa Powiatowego w Gostyniu o redukcję bobra w m. Dzięczyna gm. Poniec.

 8. Odwołanie do ZG PZŁ w Warszawie – dot. uchwały KŁ nr 21 Drop w Gostyniu w sprawie zasad odstrzału zwierzyny grubej na polowaniach zbiorowych.

 9. Uchwała dot. kursu dla nowowstępujących do PZŁ, selekcjonerów.

 10. Seminarium o tematyce łowieckiej w Kościanie w maju 2020r.

 11. Powołanie Kapelana Okręgowego PZŁ w Lesznie – Jarosław Grabarek.

 12. Wolne głosy i wnioski:

  – ASF – okręg Leszno

  – zmiany prawideł strzeleckich PZŁ

  – wejście w życie specustawy

 13. Zakończenie.