Posiedzenie Zarządu Okręgowego z 16 grudnia 2019r.

Porządek

posiedzenia ZO PZŁ w Lesznie odbywanego
w dniu 16.12.2019r.

 1. Otwarcie.

 2. Uchwały ZG o powołaniu Członków ZO PZŁ w Lesznie.

 3. Reasumpcja uchwały nr 79/2019 z 18.11.2019r. w sprawie odmowy przyjęcia KŁ Ostoja z siedzibą w Kościanie i przyjęcie KŁ w poczet członków PZŁ.

 4. Prośba Wojewody Wielkopolskiego o odniesienie się do postulatu zwiększenia monitorowania populacji dzików na terenie OHZ Gola.

 5. Wniosek pow. lek. wet. o wyznaczenie osób do wykonania odstrzału sanitarnego na terenie gmin Wijewo i Włoszakowice.

 6. Pismo Wojewody Wielkopolskiego dot. przesunięć w budżetach powiatowych lekarzy weterynarii na zakup kontenerów chłodniczych.

 7. Sprawa dot. zniszczenia oręża dzika pozyskanego w KŁ Szarak Krzywiń.

 8. Podsumowanie działalności Komisji Kynologicznej przy ZO PZŁ w Lesznie oraz plan pracy na rok 2020.

 9. Rezygnacja z członkostwa w PZŁ.

 10. Wniosek o zawieszenie w prawach i obowiązkach członka PZŁ.

 11. Wniosek o uchylenie w drodze nadzoru uchwały KŁ nr 21 Drop w Gostyniu.

 12. Wolne głosy i wnioski.

 13. Zakończenie.