Rozporządzenie MRiRW w sprawie zasad bioasekuracji

Z dniem weszło 1 lutego wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w  w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.

https://www.pzlow.pl/storage/2020/01/Bioasekuracja-my%C5%9Bliwych-Dz.-U-160.pdf