Składka członkowska PZŁ na 2020 rok

  • normalna 363 zł
  • ulgowa 203 zł – przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia
    oraz członkom, którzy ukończyli 70 rok życia
  • ulgowa 123 zł – przysługuje członkom, którzy ukończyli 80 rok życia