POWOŁANIE ŁOWCZEGO OKRĘGOWEGO

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego uchwałą nr 151/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r., na podstawie art. 32a ust. 6 pkt 1 z dnia 13 października 1995 roku – Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033, z 2019 r. poz. 125) w powiązaniu z § 86 ust. 2 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego powołał Kol. Piotra Napierałę na Łowczego Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie.