Okręgowy Zjazd Delegatów

W związku z Okręgowym Zjazdem Delegatów, który odbędzie się 25 lipca 2019r. informuję, o możliwości składania do Prezydium Zjazdu, aplikacji na stanowisko Łowczego Okręgowego w Lesznie. Do dostarczonych do dnia Zjazdu dokumentów proszę załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych Polskiego Związku Łowieckiego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).