XV Kurs myślistwa łuczniczego Poznań

wg standardów International Bowhunter Education Program

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego – Polish Bowhunting Association, zaprasza na kurs myślistwa łuczniczego wg programu IBEP (International Bowhunter Education Program). Wykłady, zajęcia praktyczne oraz egzaminy teoretyczne i strzeleckie, poprowadzą certyfikowani instruktorzy myślistwa łuczniczego. Uzyskane uprawnienia umożliwiają wykonywanie polowania z łukiem w krajach dopuszczających myślistwo łucznicze: www.europeanbowhunting.org/index.php/nations

Dla osób z uprawnieniami IBEP, Stowarzyszenie organizuje rokrocznie szereg zagranicznych wypraw łowieckich, podczas których pod opieką Kolegów Instruktorów wprowadzamy adeptów bowhuntingu w praktyczne arkana polowania z łukiem.

W trakcie zajęć prowadzonych w Ogrodzie Dendrologicznym Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będzie możliwość skorzystania z profesjonalnego warsztatu łuczniczego a także konsultacji oraz treningu strzeleckiego pod opieką instruktorów – myśliwych łuczników

Logistyka i zakwaterowanie

Kurs odbędzie się w Ogrodzie Dendrologicznym Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dniach 5-7 lipca 2019 r. Zajęcia teoretyczne poprowadzi Ziemowit Tokarski, autor książki „Łowy łucznicze”. Egzaminy strzeleckie będą przeprowadzone na terenie malowniczego ogrodu dendrologicznego.Wjazd od ul.Warmińskiej współrzędne 52.426986, 16.891388

Najbliżej miejsca szkolenia miejsca noclegowe:
1. golecin.poznan.pl/noclegi/

2. Dom Studencki “Przylesie”
adres: ul. Wojska Polskiego, 60-637 Poznań,
tel. +48-61-848-7894, tel. +48-61-848-7857
e-mail: przylesie@up.poznan.pl
www.up.poznan.pl/akademiki

3. www.pensjonpolska.pl

4. www.campanile.com/pl/hotels/campanile-poznan

Rezerwację miejsc prosimy realizować indywidualnie tj. we własnym zakresie.

Hotele to jedynie propozycja.Kazdy może się zakwaterować według własynych upoodobań w innych
miejscach.

Test strzelecki 3D – obejmuje umiejętność oceny odległości w terenie bez użycia dalmierza oraz oddanie celnych strzałów do figur zwierząt łownych. Test symuluje realne sytuacje, jakie mogą spotkać myśliwego łucznika podczas łowów z łukiem. Punktowane dodatnio są strzały komorowe lub powstrzymanie się od strzału w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny znajdującej się na szczycie wzniesienie) lub niezgodne z etyką łowiecką (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny, za którą bezpośrednio znajdują się inne osobniki). Strzały oddawane są z różnych postaw strzeleckich (siedzącej, klęczącej, stojącej) oraz z różnych stanowisk (m.in. treestand – stanowisko nadrzewne, czatownia).

Test strzelecki z grotami myśliwskimi – polega na oddaniu kolejno pięciu strzałów z pozycji stojącej na odległość 18 metrów do czarnych okręgów o średnicy 18 cm. Strzelamy grotami myśliwskimi (broadheadami) o trzech stałych ostrzach. Należy trafić minimum czterema z pięciu strzałów, z czego pierwszy strzał musi być celny.

Test pisemny. Z uwagi na specyfikę kursu – zakładamy, iż wszyscy uczestnicy posiadać będą, co najmniej podstawową wiedzę z zakresu łowiectwa, zatem egzamin pisemny obejmować będzie wyłącznie tematykę ściśle związaną z metodyką myślistwa łuczniczego. W przygotowaniu do testu pomogą materiały i opracowania publikowane na stronie www.bowhunter.pl (m.in. podręcznik „Łowy łucznicze”). Zakres materiału egzaminacyjnego będzie także przedmiotem wykładów podczas kursu.

Harmonogram szkolenia:

Pierwszy dzień kursu – piątek 5 lipca 2019 r.

09:00 – 14:00 Zajęcia dydaktyczne (wykłady z metodyki myślistwa łuczniczego.)

14:00 – 15:00 Obiad

15:00 – 18:00 Zajęcia dydaktyczne c.d.

18:30 – Test strzelecki (broadheady)

19:00 – Zajęcia praktyczne: ustawienia wstępne łuku oraz konfiguracja łuczniczego sprzętu myśliwskiego – cz. I .

Drugi dzień kursu – sobota 6 lipca 2019 r.

8:00 – 8:30 Śniadanie

9:00 – 12:00 Zajęcia dydaktyczne (wykłady)

12:00–13:00 Obiad

13:30- 18:00 Praktyczny test w terenie (test strzelecki 3D)

18:30- Zajęcia praktyczne: ustawienia wstępne łuku oraz konfiguracja łuczniczego sprzętu myśliwskiego – cz. II.

Trzeci dzień kursu – niedziela 7 lipca 2019 r.

08:00 – 08:30 Śniadanie

09:00– 14:00 Zajęcia dydaktyczne (wykłady) zakończone egzaminem (test pisemny).

14:30– 15:00 Test strzelecki (możliwość powtórzenia testu dla osób, którym nie powiodła się pierwsza próba.)

15:00–16:00 Oficjalne zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów IBEP.

Kursanci przystępując do szkolenia, powinni posiadać umiejętność posługiwania się łukiem oraz w trakcie kursu i egzaminu powinni posiadać własny łuk skonfigurowany ze strzałami (do strzelania grotami myśliwskimi o stałych ostrzach oraz grotami treningowymi).

Koszt szkolenia: Szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Myślistwa Łuczniczego ma charakter niezarobkowy, niemniej jednak przewidujemy koszty materiałów szkoleniowych, wynajęcie ośrodka szkoleniowego, wypożyczenie oraz transport figur 3D – do oszacowania bezpośrednio przed kursem w zależności od liczby uczestników.

Zgłoszenia do uczestnictwa w kursie prosimy nadsyłać na adres:

wloch_marcin@o2.pl

W treści zgłoszenia prosimy podać swoje imię oraz nazwisko, nr PESEL oraz telefon kontaktowy. W odpowiedzi na zgłoszenie uczestnictwa, kursantom IBEP zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące kursu.