Uchwała Zarządu Okręgowego dot. powołania zespołu Komisji do spraw kontroli kół oraz Komisji problemowych