Posiedzenie Zarządu Okręgowego z 6 marca 2020r.

Protokół z posiedzenia ZO PZŁ w Lesznie odbywanego w dniu 06.03.2020r. Dofinansowanie dla myśliwych z Okręgu Leszno, do rzutków na Strzelnicy PZŁ w Krzywiniu. Uprawnienia prowadzącego strzelania myśliwskie. Ubezpieczenie grupowe członków Zarządu Okręgowego PZŁ w Lesznie. Zmiana uchwały dot. prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli byków.…

Posiedzenie Zarządu Okręgowego z 27 lutego 2020r.

Protokół z posiedzenia ZO PZŁ w Lesznie odbywanego w dniu 27.02.2020r.   Otwarcie Wniosek o rezygnację z członkostwa w PZŁ: – ………………… – ………………… Informacja dot. inwentaryzacji i RPŁ sezon 2020/2021. Wniosek o informację dot. obwodu nr 438 OHZ Grodzisko. Wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji o…

Posiedzenie Zarządu Okręgowego z 30 stycznia 2020r.

Porządek posiedzenia ZO PZŁ w Lesznie odbywanego w dniu 30.01.2020r. Otwarcie. Wniosek o przyjęcie w poczet członków PZŁ: – ……………….. Wniosek o rezygnację z członkostwa w PZŁ: – ………………. – ………………. Wniosek o zawieszenie w prawach i obowiązkach członka PZŁ: – ……………… – ……………… –…

Kursy na uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie informuje, że spotkanie organizacyjne i pierwsze szkolenie (zajęcia teoretyczne) odbędą się w „Domu Łowieckim” w Lesznie ul. Strzelecka 13 w dniach: na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania – 8 marca 2020r. o godz. 9.30. Termin zapisów kandydatów na…

Dar wielkopolskich myśliwych

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie dziękuje wszystkich kołom łowieckim oraz myśliwym Okręgu Leszno za zaangażowanie i przekazane środki finansowe, które pozwoliły na zakup ambulansu dla  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.